top of page

Договір публічної оферти

Оновлено 24.07.2023

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА
про надання послуг

 

1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Даний Договір є офіційною пропозицією (публічною офертою) ФОП Чередніченко Анна Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3249115023, адреса реєстрації: 03150, Київ, вул. Ковпака, буд. 4, кв.92, надалі іменується - "Викона
вець", укласти Договір, надалі іменується “Договір” на викладених нижче умовах для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, далі за текстом документа - "Замовник".
Будь ласка, прочитайте текст цієї Публічної оферти уважно. Якщо Ви не погоджуєтесь з його умовами повністю або частково – не користуйтеся нашим ресурсом та відмовтеся від можливості скористатися послугами, які пропонує Виконавець.

 

1.1. Особа, яка здійснила акцепт цієї публічної оферти, надалі (Оферта, Договір) набуває всіх прав та обов’язків Замовника.
 

1.2. Акцептом цієї Оферти є оплата Замовником обраної послуги/пакету послуг на сайті https://www.gv-v-radist.com.ua , або внесення першого платежу при оплаті вартості послуг частинами, або оплата вартості послуг за допомогою банківської чи кредитної організації.
 

1.3. Акцепт цієї оферти означає, що будь-які умови її приймаються Замовником цілком та повністю без будь-яких застережень та обмежень, при цьому акцепт цієї оферти підтверджує, що Замовник ознайомлений зі усіма умовами Договору та що йому зрозумілі всі умови Договору, що Замовник скористався правом отримати від Виконавця всі роз’яснення з усіх питань щодо Договору, а також підтверджуєте те, що умови Договору повністю відповідають волі, потребам та вимогам Замовника.
 

1.4. Здійснюючи дії щодо акцепту цієї Оферти, Замовник:
 

1.4.1. підтверджує, що уважно ознайомився і погоджується зі всіма умовами Договору/Оферти, щодо порядку надання послуг, які розміщенні в мережі Інтернет за адресою: https://www.gv-v-radist.com.ua ;
 

1.4.2. підтверджує, що ознайомився з тарифом, який відповідає обраній послузі чи пакету послуг;
 

1.4.3. підтверджує правомірність своїх дій, наявність дієздатності, досягнення 18 річного віку та має законне право вступати у договірні відносини з Виконавцем;
 

1.4.4. дає згоду на отримання рекламної розсилки від Виконавця на адресу електронної пошти та номер телефону (у тому числі онлайн-месенджери), передані ним Виконавцю будь-яким способом зв’язку. Строк дії згоди з моменту акцепту цієї Оферти до моменту відкликання згоди, що надсилається на поштову адресу Виконавця, зазначену в Договорі;
 

1.4.5. дає згоду на обробку (збір, зберігання, передачу третім особам) наданих їм у процесі укладання та виконання Договору своїх персональних даних відповідно до Політики обробки персональних даних, текст якої постійно розміщений в Мережі Інтернет за адресою https://www.gv-v-radist.com.ua
 

1.5. У цьому договорі, якщо з його тексту прямо не випливає інше, наступні слова та вирази матимуть такі значення:
 

1.5.1. Замовлення – .заявка на придбання обраного Замовником пакету послуг, подана Замовником через форму зворотнього зв’язку або через месенджери.
 

1.5.2. Замовник - будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, яка оплатила послугу та розмістила замовлення зручним для нього способом.
 

1.5.3. Виконавець – ФОП Чередніченко Анна Олександрівна, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3249115023.
 

1.5.4. Послуги/пакет послуг – Послуги Виконавця: консультації з підготовки до грудного вигодовування для вагітних, з організації, налагодження та завершення лактації та грудного вигодовування, з організації прикорму, курси з підготовки до грудного вигодовування для вагітних, з питань організації дитячого сну та поведінкової корекції порушень сну дітей, з питань першого прикорму та інші послуги замовлення яких можна зробити на Сайті https://www.gv-v-radist.com.ua/ .
 

1.5.5. Пакет документів – додаткові матеріали, підготовлені Виконавцем, за параметрами, узгодженими Сторонами у брифі, надані Замовнику Виконавцем у межах надання Послуг за цим договором.
 

1.5.6. Публічна оферта (Договір) – цей документ, опублікований в мережі Інтернет, а також направлений з метою ознайомлення за допомогою електронної пошти, або наданий з метою ознайомлення будь-якими іншими способами, що представляє собою офіційну пропозицію Виконавця, адресовану будь-якій дієздатній фізичній чи юридичній особі (громадянину), укласти з нею Договір на умовах, які викладені в цій Публічній оферті.
 

1.5.7. Сайт - офіційний веб-сайт Виконавця, на якому Замовник здійснює замовлення, розміщене в мережі Інтернет, що знаходиться за адресою: https://www.gv-v-radist.com.ua/
 

1.5.8. Платформа – онлайн майданчик на якому будуть проводитися онлайн зустрічі з Замовниками
послуг на вибір Виконавця.

 

1.6. Усі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті цього Договору, тлумачаться Сторонами відповідно до чинного законодавства України та звичайними правилами тлумачення відповідних термінів, що склалися в мережі Інтернет.
 

1.7. Замовник погоджується з цим Договором шляхом проставлення позначки у вигляді «галочки» у графі «Я приймаю умови Договору публічної оферти» на етапі оформлення замовлення на надання послуг або оплачуючи послугу. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує своє право та дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього внаслідок укладення цього Договору.
 

1.8. Замовник підтверджує достовірність своїх особистих даних і приймає він всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність. У випадку, якщо Замовник не отримав у строк послуги та пакету документів у зв'язку з некоректним наданням ним необхідних даних, Виконавець не несе за ці дії відповідальність.
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 

2.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику платні послуги, обрані Замовником, а Замовник зобов'язується сплатити такі послуги на умовах, узгоджених у цьому Договорі.
 

2.2. Вартість та склад послуг публікуються на сайті Виконавця у відкритому доступі для необмеженого кола осіб та можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням про це Замовника на адресу електронної пошти, а якщо така невідома будь-яким іншим способом.
 

2.3. Надання доступу до пакету документів та сервісів Виконавця, розміщених на Сайті, зокрема до записів лекцій, відеоуроків, майстер-класів та консультацій проводиться шляхом направлення на адресу електронної пошти або будь-яким іншим способом узгодженим між Сторонами Договору, а також проведення онлайн-навчання в режимі реального часу на інтернет-платформах, яка обирається на власний розсуд Виконавцем.
 

2.4. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг третіх осіб на умовах співпраці. При цьому Виконавець несе відповідальність за виконання умов договору перед Відвідувачем сайту.
 

3. ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
 

3.1. Виконавець надає доступ Замовнику до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті, відповідно до дати початку надання послуг, вказаної на Сайті. З моменту надання Виконавцем доступу Замовнику до матеріалів та сервісів Сайту послуга вважається наданою в повному обсязі.
 

3.2. Послуги за цим договором можуть надаватися у строки, узгоджені Сторонами додатково. Строк надання послуг погоджується Сторонами шляхом обміну повідомленнями зручними для обох Сторін каналами зв'язку.
 

3.3. Якщо Замовник не отримав доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Платформі, він зобов’язаний негайно повідомити про це Виконавця, направивши листа на адресу електронної пошти: gv.v.radist@gmail.com
 

3.4. Доступ до матеріалів та сервісів, розміщених на Сайті та (або) Платформі, припиняється після закінчення строку, вказаного на Сайті.
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
 

4.1. Виконавець зобов’язується:
 

4.1.1. Надати послуги належної якості, у погоджені Сторонами строки та у повній відповідності до інформаційних та технічних параметрів/вимог, встановлених узгодженими Сторонами при замовленні послуги.
 

4.1.2. Своєчасно розпочинати надання послуг за умови їх оплати Замовником.
4.1.3. Забезпечувати збереження будь-якої отриманої інформації від Замовника та не передавати її третім особам.

 

4.1.4. У строк, узгоджений сторонами, надати Замовнику на вказану ним при замовленні адресу електронної пошти результат наданих послуг.
 

4.1.5. Безкоштовно виправити на вимогу Замовника всі виявлені недоліки, якщо в процесі надання послуг Виконавець допустив відступу від умов Замовника, які погіршили якість роботи.
 

4.1.6. Не розголошувати отриману в ході надання послуг інформацію про Замовника та його діяльність, про яку передбачено, що вона є конфіденційною.
 

4.1.7. За погодженням із Замовником вирішувати питання, що виникають у період надання послуг, та визначати необхідність надати додаткові послуги, які не входять до замовлених послуг за договором. У цьому випадку Сторони погоджують порядок та строк оплати додаткових послуг.
 

4.1.8. Негайно інформувати Замовника про всі непередбачені ситуації, що виникли під час надання послуг, які можуть вплинути на терміни та якість послуг, що надаються.
 

4.1.9. Надавати послуги та надавати рекомендації, що не суперечать інтересам Замовника та чинному законодавству України.
 

4.1.10. Не розголошувати інформацію про персональні дані Замовника без його згоди та здійснювати їх обробку виключно з метою виконання цього договору відповідно до Політики конфіденційності, затвердженої Виконавцем.
 

4.1.11. Здійснювати інші фактичні та юридичні дії у разі взаємно прийнятого рішення із Замовником з метою досягнення цілей та реалізації умов цього Договору.
 

4.1.12. надати Клієнту консультації з питань, які виникають у Клієнта, в процесі, отримання результатів наданих послуг.
 

4.2. Виконавець має право:
 

4.2.1. Не надавати послуги Замовнику у разі ненадходження оплати за обраною Послугою у встановлений термін.
 

4.2.2. Самостійно визначати форми та методи надання Послуг, виходячи з умов Договору, Додатків та умов, створених Замовником для надання Послуг.
 

4.2.3. Вимагати від Замовника надання інформації щодо предмета цього Договору, без якої виконання послуг неможливе.
 

4.2.4. Звертатись до Замовника або до представників Замовника за отриманням роз'яснень чи уточнень з питань надання послуг у рамках цього Договору. Уточнення або роз'яснення можуть бути надіслані Замовником до будь-якої з таких форм: текстове повідомлення або аудіофайл, направленими каналами зв'язку між Сторонами (електронна пошта, месенджери, інстаграм).
 

4.2.5. Отримати винагороду за надані послуги у строки, встановлені цим договором.
 

4.2.6. Запропонувати Замовнику додаткові послуги, які можуть покращити результат уже виконаних послуг.
 

4.2.7. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку повідомивши про це Замовника послуг зручним способом зв’язку (електронна пошта, месенджери, інстаграм, телефоний дзвінок). Усі зміни набувають чинності негайно обох для сторін.
 

4.2.8. Вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;
 

4.2.9. Виконавець має право видати Замовнику сертифікат про успішне проходження курсу у випадку проходження тестування на 60 балів з 73 можливих. Тестування проводиться в гугл-формі.
 

4.2.10. Перевірка завдання протягом 7 календарних днів з моменту відправлення готово завдання Виконавцю та отримання сертифіката протягом 7 календарних днів з моменту отримання результатів тестового завдання.
 

4.3. Замовник зобов’язаний:
 

4.3.1. Самостійно знайомитись на сайті продажу відповідної послуги з інформацією про послугу та її опис.
 

4.3.2. Своєчасно відповідати на запити Виконавця щодо надання йому необхідної для виконання цього

Договору інформації не пізніше 48 (сорок вісім) годин після отримання такого запиту уповноваженими каналами зв'язку.
 

4.3.3. Дотримуватись графіку зустрічей для проведення консультацій, вебінарів, семінарів, практикумів погоджених Сторонами за допомогою каналів зв'язку.
 

4.3.4. У разі затримки Замовником надання інформації та необхідних відомостей термін здачі послуг за цим Договором, відсувається на кількість днів пропорційно до часу, який знадобився Замовнику для погодження, надання будь-яких документів/матеріалів/відомостей, що запитуються Виконавцем.
 

4.3.5. Надати Виконавцю необхідні повноваження, достатні для повного надання послуг, передбачених цим Договором. У разі не надання таких прав Виконавець знімає з себе відповідальність за ненадання або неповне надання послуг за Договором, пов'язане з ненаданням необхідних повноважень.
 

4.3.6. Своєчасно здійснювати оплату послуг за цим договором у встановлений термін.
 

4.3.7. Надати Виконавцю актуальну та достовірну інформацію, необхідну для надсилання пакета документів Замовнику, а також для оперативного зв'язку в рамках надання послуг за цим договором.
 

4.3.8. Не здійснювати запис, не розповсюджувати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати чи перепродавати третім особам) з комерційною чи некомерційною метою надану Виконавцем Замовнику інформацію, документи та матеріали в рамках цього договору, не створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційного прибутку, а також не використовувати цю інформацію/документи будь-яким іншим чином, крім особистого користування.
4.3.9. Здійснювати інші фактичні та юридичні дії у разі взаємно прийнятого рішення із Замовником з метою досягнення цілей та реалізації умов цього Договору.

 

4.4. Замовник має право:
 

4.4.1. Вимагати належного виконання Виконавцем своїх зобов'язань за цим договором.
 

4.4.2. Отримувати інформацію з будь-яких питань щодо організації виконання послуг за цим договором.
 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


5.1. Виконавець отримавши замовлення з Сайту попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).,
 

5.2. Виконавець надає послуги за цим договором відповідно до обраного Замовника пакету послуг.
 

5.3. Замовник на сайті самостійно вибирає послугу, спосіб оплати та оплачує обраний пакет послуг. Замовник, оплачуючи послугу, погоджується із строками надання послуги.
 

5.4. Виконавець вивчає проект та завдання, поставлені Замовником у межах обраної послуги, дає Замовнику рекомендації, при необхідності надсилає бриф та/або призначає консультацію.
 

5.5. За послугами, що передбачають відправку документів за заявкою Замовника, Виконавець надсилає готовий пакет документів у строк, узгоджений сторонами, на вказану Замовником електронну адресу пакет послуг після оплати такої послуги.
 

5.6. За іншими послугами, сторони узгоджують строк та порядок їх надання уповноваженими каналами зв'язку.
 

5.7. Сторони дійшли згоди, що акт приймання-передачі щодо послуг, що надаються за цим Договором, не оформляється. Відсутність претензій з боку Замовника, надісланих у письмовій формі на адресу Виконавця, протягом 3 (трьох) календарних днів з дати надсилання пакета послуг або надання консультації на електронну адресу Замовника, буде вважатися підтвердженням факту повного та беззастережного приймання за якістю та обсягом послуг, наданих у межах такого пакету послуг загалом.
 

5.8. У випадку, якщо Замовник жодного разу протягом оплаченого періоду не скористався послугами Виконавця або певною послугою Виконавця, зокрема не переглянув запису лекції, вебінару, відеоуроку сплачені Замовником кошти не повертаються, в тому числі частково, а доступ не продовжується на інший строк.
 

5.9. У випадку, якщо послуга надається Виконавцем у конкретний час, вказаний на Сайті, або про який Замовника було проінформовано іншим чином, а Замовник не скористався цією послугою у вказаний час, він не має права вимагати повторного надання послуги та (або) повернення коштів. У такому випадку Виконавець має право надати запис такого вебінару, відеоуроку, курсу та (або) майстер-класу.
 

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ


6.1. Вартість послуг за цим договором зазначається на сайті продажу відповідної послуги та/або погоджується Сторонами шляхом обміну повідомленнями в уповноважених каналах зв'язку та може бути змінена Виконавцем у будь-який час в односторонньому порядку. Нова вартість набирає чинності з моменту опублікування, для сплачених на момент зміни ціни послуг вартість не змінюється.
 

6.2. Оплата послуги Замовником здійснюється за безготівковим розрахунком, через платіжні системи, електронними грошима та іншими способами, зазначеними Виконавцем на Сайті продажу послуг або особисто обміном повідомленнями зручним способ для обох Сторін.
 

6.3. Моментом оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.
 

6.4. Якщо оплата за послуги надходить у розмірі менше вартості обраного пакету Послуг, договір вважається неукладеним. Виконавець має право повернути кошти Замовнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання неповної оплати та не надавати послугу, або Замовник має право внести доплату до повної вартості та отримати послугу відповідно до умов цього Договору.
 

6.5. Якщо оплата надходить у більшому розмірі, договір вважається укладеним, сума, що перевищує ціну договору, підлягає поверненню Замовнику протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання письмового запиту Замовника.
 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 

7.1. У разі порушення умов цього договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
 

7.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання послуг Замовнику з причин, що не залежать від Виконавця, а саме: порушення роботи Інтернету, обладнання або програмного
забезпечення з боку Замовника, збої в роботі служб email-розсилки, у тому числі при попаданні листів Виконавця до папки «Спам». В даному випадку послуги вважаються наданими належним чином та підлягають сплаті у повному розмірі.

 

7.3. Жодна інформація, матеріали та/або консультації, що надаються Виконавцем у рамках надання послуг за цим договором, не можуть розглядатися як гарантії досягнення результату.
 

7.4. Прийняття рішень на основі всієї наданої Виконавцем інформації знаходиться у винятковій компетенції Замовника. Замовник бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням інформації та матеріалів, наданих Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.
 

7.5. Виконавець не несе відповідальності за невідповідність наданих Послуг очікуванням Замовника та/або його суб'єктивну оцінку або суб'єктивну оцінку третіх осіб з боку Замовника.
 

7.6. Виконавець звільняється від відповідальності у разі неналежного надання Послуг, якщо неналежне виконання стало наслідком недостовірності, недостатності або невчасності наданих Замовником відомостей, а також внаслідок інших порушень умов цього Договору з боку Замовника.
 

7.7. У разі встановлення факту порушення авторського права Виконавця: передачі та/або продажу складених Виконавцем документів, записів лекцій, вебінарів та будь-яких інших матеріалів, що будуть передбачені в рамках надання послуг та передані Замовнику, він сплачує Виконавцю штраф у розмірі 50000,00 (п’ятдесят тисяч) гривень.
 

7.8. Замовник та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом мирних переговорів.
 

7.9. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Замовник має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.
 

7.10. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 7.8., та 7.9., Замовник має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.
 

8. ФОРС-МАЖОР
 

8.1. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, що виникли після укладання Договору та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами. Обставинами непереборної сили (надалі - форс-мажорні обставини) вважаються надзвичайна або невідворотна за даних умов подія, яка не мала місця на момент укладення Договору, виникла всупереч волі Сторін, та настанню яких жодна зі Сторін не могла завадити за допомогою дій та засобів, застосування яких справедливо вимагати та очікувати з боку Сторони, яка піддалась дії цих обставин (далі за текстом – форс-мажорні обставини), а саме: стихійне лихо (блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус, нагромадження снігу або ожеледь тощо) або соціальні явища (військові дії, терористичні акти, блокада, страйк, революція, заколот, повстання, масові заворушення, неправомірні дії (бездіяльність) державних органів та/чи їх посадових осіб тощо, - за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов'язань за цим Договором.
 

8.2. Сторона, щодо якої настали обставини непереборної сили, зобов'язана повідомити іншу Сторону про їх наступ протягом 2 (двох) календарних днів з дня їх настання.
 

8.3. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців (90 днів), то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору. У цьому випадку Сторони провадять взаємні розрахунки, пов'язані з виконанням зобов'язань за Договором на момент припинення його дії.
 

8.4. Факт настання та строк дії обставин непереборної сили повинен бути підтверджений довідкою/актом Торгово-Промислової палати або іншого уповноваженого на це державного органу.
 

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ


9.1. Замовник дає свою згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних, наданих для придбання послуг за цим договором.
 

9.2. Обробка персональних даних означає запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних, які не підпадають під спеціальні категорії, на обробку яких, згідно з чинним законодавством України, потрібна письмова згода Замовника.
 

9.3. Обробка персональних даних здійснюється з метою виконання Виконавцем зобов'язань за цим договором, з метою направлення на вказану Замовником під час купівлі послуг адресу електронної пошти інформаційних повідомлень та результатів наданих послуг.
 

9.4. Замовник може будь-коли відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши
Виконавцю відповідне повідомлення на електронну адресу Виконавця gv.v.radist@gmail.com

 

9.5. Замовник дає згоду на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів від Виконавця на адресу електронної пошти та контактний телефон, вказані Замовником під час купівлі послуги.
 

9.6. Згода на отримання інформаційних розсилок та рекламних матеріалів може бути відкликана Замовником у будь-який час шляхом надсилання Виконавцю відповідного повідомлення.
 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 

10.1. Цей договір набирає чинності з моменту акцепту Замовника та діє до моменту надання послуги Замовнику (термін надання послуги вказується на Сайті).
 

10.2. З усіх питань, які не врегульовані цим договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
 

10.3. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. При цьому претензійний порядок вирішення спорів, що виникають із відносин щодо укладення цього договору, є обов'язковим.
 

10.4. Одержувач претензії протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
 

10.5. У разі недосягнення угоди у встановлений цьому пункті термін суперечка передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця.
 

10.6. Визнання судом будь-якого положення цього договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності інших його положень.
 

10.7. Сторони підтверджують, що під час виконання цього Договору, а також під час листування між Сторонами, допускається використання аналогів власноручного підпису Сторін. Сторони підтверджують, що всі повідомлення, угоди та документи в рамках виконання Сторонами зобов'язань, що виникли з цього Договору, підписані за допомогою обміну електронними документами, що містять скан власноручного підпису Сторін, мають юридичну силу та обов'язкові для виконання Сторонами, за умови, що за умови використовуються уповноважені адреси електронної пошти.
 

10.8. Сторони визнають, що всі повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, вважаються направленими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли у таких листах прямо не вказано протилежне.
 

10.9. Уповноваженими каналами зв'язку Сторін визнаються:
 

10.9.1. для Виконавця: ел.пошта, gv.v.radist@gmail.com, Телеграм @anna_cherednichenko_mvr
 

10.9.2. для Замовника: адресу електронної пошти, месенджер та Instagram, вказану при купівлі Послуги.
 

10.10. Сторони зобов'язуються забезпечувати конфіденційність відомостей та інформації, необхідних для доступу до уповноважених адрес електронної пошти, не допускати розголошення такої інформації та передачі третім особам. Сторони самостійно визначають порядок обмеження доступу до такої інформації.
 

10.11. Сторони встановили, що скріншоти листування електронною поштою або в повідомленні в месенджері, вчиненому за реквізитами, зазначеними в цьому Договорі, на виконання цього Договору є достатнім та допустимим доказом для підтвердження тих фактів, які в них зазначені.
 

РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ:


Фізична особа-підприємець Чередніченко Анна Олександрівна
ЄДРПОУ (ІПН): 3249115023
Адреса: 03150, Київ, вул. Ковпака, буд. 4, кв.92
Банк отримувача: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Номер рахунку: IBAN UA453052990000026005000119795
Ел.пошта: gv.v.radist@gmail.com
Номер телефону: +38 067 147 51 55

bottom of page